Tin tức

Thuốc nhuộm hồng ngoại gần cho thấy sự hấp thụ ánh sáng trong vùng hồng ngoại gần 700-2000 nm. Sự hấp thụ cường độ cao của chúng thường bắt nguồn từ sự chuyển điện tích của thuốc nhuộm hữu cơ hoặc phức kim loại.

Vật liệu hấp thụ tia hồng ngoại gần liên quan đến thuốc nhuộm cyanin có polymethin kéo dài, thuốc nhuộm phthalocyanin với tâm kim loại là nhôm hoặc kẽm, thuốc nhuộm naphthalocyanin, phức niken dithiolene có dạng hình học vuông, thuốc nhuộm squarylium, chất tương tự quinon, hợp chất diimonium và dẫn xuất azo.

Các ứng dụng sử dụng thuốc nhuộm hữu cơ này bao gồm đánh dấu bảo mật, in thạch bản, phương tiện ghi quang học và bộ lọc quang học. Quá trình gây ra bởi tia laser yêu cầu thuốc nhuộm hồng ngoại gần có độ hấp thụ nhạy dài hơn 700 nm, độ hòa tan cao đối với các dung môi hữu cơ thích hợp và điện trở suất nhiệt tuyệt vời.

In để tăng hiệu suất chuyển đổi năng lượng của pin mặt trời hữu cơ, cần có thuốc nhuộm hồng ngoại gần hiệu quả, vì ánh sáng mặt trời bao gồm ánh sáng hồng ngoại gần.

Hơn nữa, thuốc nhuộm hồng ngoại gần được kỳ vọng là vật liệu sinh học để hóa trị và tạo ảnh mô sâu in-vivo bằng cách sử dụng hiện tượng phát quang trong vùng hồng ngoại gần.


Thời gian đăng bài: 25/01-2021